Tjenester

Timeavtale tildeles etter henvisning fra lege, optiker eller helsestasjon.

Vi foretar utredning og behandling av øyesykdommer hos voksne og barn.

Klinikkens leger har avtale med Helse Midt-Norge.

Konsultasjoner må betales med vanlig bank kort. Vi tar ikke kreditkort, vipps eller mobilbetaling

 

Barn under 16 år og pasienter med frikort betaler ikke egenandel ved vanlige konsultasjoner.