Tjenester

Timeavtale tildeles etter henvisning fra lege, optiker eller helsestasjon.

Vi foretar utredning og behandling av øyesykdommer hos voksne og barn.

Klinikkens leger har avtale med Helse Midt-Norge.

Konsultasjoner må betales med vanlig bank kort. Vi tar ikke kreditkort, vipps eller mobilbetaling

 

Barn under 16 år og pasienter med frikort betaler ikke egenandel ved vanlige konsultasjoner.

 

Timeavtaler som ikke kan benyttes må avbestilles senest dagen før for å unngå fakturering.  Avbestilling må skje innenfor klinikkens åpningstider. Har du time på en mandag, må avbestilling skje før helg.